Selvmordet ved Genesee Hotell 1942


A7PeNk8

Russell Sorgi, Buffalo Couriers Presse fotograf, fulgte etter en ambulanse på vei tilbake fra en annen jobb. Han endte opp med å knipse bilder av en kvinne som står på en avsats på Genesee Hotell. Mens hun vinket farvel og begynte hennes fall, fylte han på en ny rull på kameraet i all hast og fanget det siste sekundet av livet hennes. Frosset i tid 15 meter over det kalde fortauet nedenfor. Hun het Mary Miller og det er noe med det å se henne frosset i tiden her i midten av hennes siste handling i livet som gir deg grøssninger. Bildet ble brukt i en psykologisk studie, og det ble funnet at 96% av folket som så bildet ikke engang la merke til henne på første undersøkelse av bildet.

Reklamer